Fjalë të arta rreth mos arsyetimit me te’vil në shirk të madh

“Dijetarët nga çdo medh’heb përmendën gjëra të shumta prej fjalëve, veprave dhe besimeve, të cilat nuk mund të numërohen. Dhe ai i cili i posedon këto bën kufër. Këtë nuk e përkufizuan me atë i cili është inatçi. Prandaj, ai që pretendon se vepruesi i kufrit me te’vil, ixhtihad, gabimisht me pasi ...
 

Në iftar me Pejgamberin alejhi selam

Në iftar me Pejgamberin s.a.w.s. Në traditën e iftarit të Pejgamberit a.s. ka qenë që në prag të perëndimit të diellit të mos merrej me ndonjë punë tjetër, por të priste atë dhe menjëherë të bënte iftar. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "كان رسول الله (ص) إذا كان صائما أمر رجلا أن ي ...
 

Gabimet e zakonshme gjatë muajit Ramazan

Bismil-lah, ua saletu ue selemu ale Resulil-lah. Emme Be’ad. Lista është përpiluar bazuar në orën e fik’hut të muajit Ramadanmbajtur nga Shejh Ahmed Xhibril. Gabimet e zakonshme gjatë Ramadanit: 1.) Fokusimi në ushqim: deri në atë shkallë saqë njerëzit fillojnë të brengosen/mërzite ...
 

Egjipti ndalon ligjëratat fetare për besimin dhe moralin

Zyrtari i lartë i Egjiptit i ngarkuar me çështjet fetare, njoftoi se regjimi aktual në Egjipt do të kufizojë predikimet fetare gjatë Ramazanit, në temat që lidhen me besimin dhe moralin.   Mohammed Mokhtar Gomaa, tha se vendimi bëhet "për të bashkuar njerëz, e jo për ti ndarë ata." G ...
 

Një vdekje e mirë

O besimtarë. Keni frikë Allahun (duke bërë atë që ka urdhëruar dhe duke ndaluar veten prej sendeve që Ai i ka ndaluar) ashtu siq i takon Atij (bindjuni Atij, faleminderoni Atë, dhe kujtojeni Atë gjithmonë) dhe vdisni vetëm duke qenë muslimanë! (Ali-Imran:102) Në këtë adresë,urdhëri që të kemi ...
 

Mes dy menhexheve (pjesa e pestë, rafiditë janë grup renegat luftues)

Lavdërimi i takon Allahut të Madhit të Lartit, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi Dahukun (që qesh e buzëqesh me besimtarët) dhe Katalin (luftëtarin që vret kafirët)( prej emrave të Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem) dhe mbi familjen e tij të mirë e të pastër. Me emrin e Allahut Mës ...
 

Mes dy menhexheve (pjesa e katërt, rafiditë janë grup renegat luftues)

Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit Lavdërimi i takon Allahut të Madhit të Lartit, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi Dahukun (që qesh e buzëqesh me besimtarët) dhe Katalin (luftëtarin që vret kafirët)( prej emrave të Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem) dhe mbi familjen e t ...
 

Çfarë po ndodh në Irak?

Kohëve të fundit të gjitha mediat botërore janë fokusuar në Irak. Arsyet janë të shumta, por arsyeja kryesore shihet se është frika e shteteve arabe nga marrja e pushtetit të xhihadistëve anti-amerikan dhe anti shteteve të okupuara ilegalisht.   Kush ka qenë në rrjedha të lajmeve vit ...
 

Mes dy menhexheve (pjesa e tretë, rafiditë janë grup renegat luftues)

Lavdërimi i takon Allahut të Madhit të Lartit, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi Dahukun (që qesh e buzëqesh me besimtarët) dhe Katalin (luftëtarin që vret kafirët)( prej emrave të Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem) dhe mbi familjen e tij të mirë e të pastër. Qëllimi i këtij studim ...
 

Kërkimi i pozitës dhe autoritetit

Është obligative që Sundimi të urdhërohet në përputhshmëri me Fenë dhe përmes saj të kërkohet afrimi tek Allahu.Me afrimin tek Allahu nënkupton që t’i bindemi Atij dhe t’i bindemi Pejgamberit të Tij, dhe kjo është prej mjeteve më të shkëlqyera për të kërkuar afërsinë.Dhe gjendja e shumicës së nje ...
 

LAJMËRIM

SONDAZH

Çfarë lexoni më shumë? Libra të:
 

Kush eshte ne linje

We have 25 guests online

PREZANTOJMË

SHËNIM DITOR

"Qëllimi i fesë me vendosjen e sheriatit është nxjerrja e të ngarkuarit (robit) nga kërkesa e epshit të tij derisa të bëhet rob i Allahut vullnetarisht ashtu siç është rob i Allahut detyrimisht". (Ibrahim Esh-Shatibij)


SHKARKIMET E FUNDIT


No Documents

Komentet e fundit

Shokët, miqësia dhe këshilla
koeto keshilla jane vertete te vlefshme keshilla shume te bu
Shokët, miqësia dhe këshilla
sh bukurwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinksmileysmileysmileysmileysmiley
Intervistë Ekskluzive me muxhahidët e "Boko Harami
ALL-LLAHUME NSURNEL IHWANENA FI NIGER WE FI KULI MEKAN AMIN